Sound Installations

LJUDINSTALLATION I METROSTATIONEN CHATELET, PARIS

Installationerna är ett samarbete mellan Björn Hellström, Ricardo Atienza, Philip Zalyaletdinov och Clas Torehammar Tyréns, och RATP, Paris.


Location

The location of the sound installation consists of an approximately 160 meter long passage. There are two walkways in the middle part of the passage, and at each side there are two footpaths (see photos).

There are a number of criteria that should be taken into account:

• to break the monotony
• to slow down the fast tempo
• to create a dynamic and vivid atmosphere

The installation consists of a mix between two types of soundscapes: sound ambience and sound-objects. The sound ambience creates a cutting effect, i.e. the abrupt change of the background noise of the passage. The ambience also produces a masking effect, i.e. it masks the background noise. The composed ambience operates on a metaphorical level: one can associate to the element air. The sound-objects catch the traveller’s active attention. The sound-objects are panned in the speaker system, and thus creating dynamic gestures. The gestures symbolize the graphical representation of star signs, in accordance to the current star map of the sky over Paris.

Sound Technique
The installation (2) requires 18 speakers (omnidirectional), a 9-channel soundcard, a Apple MacMini computer, power amplifiers and cables. See attached appendix with detailed description of the technique and budget.

 

LJUDINSTALLATIONER PÅ ARLANDA EXPRESS

Installationerna är ett samarbete mellan Björn Hellström och Clas Torehammar Tyréns, Hans Birkholz BAU Arkitekter och A-Train.In English
Read about the project, published in below article
 
Nine sound-art installations in public space. Main author Clas Torehammar, co-authors Björn Hellström, Conference paper: InterNoise 2012, New York, 19-22 August 2012

Konceptet
Dagens flygresenärer vistas i miljöer översköljda av information som kan upplevas både stressande och förvirrande. Arlanda Express vill erbjuda en mer inspirerande och lågmäld miljö, där resenären får en Stockholmsupplevelse genom en serie meditativa rumsliga installationer. 

Installationerna är utspridda från Centralens biljetthall till Arlandas plattformar, hissar, rulltrappor och kommunikationsstråk där olika Stockholmsmotiv gestaltas genom en förening av arkitektur–ljuddesign–konst. Ambitionen är inte att vara påträngande, utan man kan rent av – som en parafras på slow food-rörelsens lokala matkultur – relatera installationerna till en ”slow art-rörelse”, enligt principen om lokal hållbarhet! Här kan resenärerna uppleva uppdiktade sekvenser av miljöer, atmosfärer, möten och händelser, vilka i en eller annan form är förbundna med Stockholm.

Arlanda Södra
På stationen Arlanda Södra finns ett antal installationer. Centralt vid perrongens nya möbel, under ett specialdesignat vingformat tak, kan man lyssna till ett kontemplativt ljudrum. Här kan även de resande lyssna på ett antal karaktäristiska Stockholmsmiljöer.

Rulltrapporna som leder upp från perrongen har ett litterärt tema. I södra uppgången återfinns bilder och ljud av August Strindbergs roman Röda Rummet, från Mosebacke höjder.

I den norra rulltrappan återfinns poeten Sonja Åkesson. Bilder och ljud illustrerar två av hennes dikter om sitt liv i förorten och på Drottninggatan under 1960-talet, för övrigt i samma kvarter som Strindberg levde sina sista dagar 60 år tidigare.
Arlanda Norra.
Från utrikesterminalerna går rulltrappor ner mot Arlanda Express via två mellanplan, där resenärerna passerar Stockholmstypiska miljöer. I det södra mellanplanet finns ett skärgårdspanorama med ljudinstallationer, från en kobbe i havsbandet.På det norra mellanplanet får de passerande välkomnande ljud och bilder av Stockholms kajer från Slussen, Gamla Stan och Skeppsholmen.

Hissar
Hissarna mellan perrong och terminaler har fått en visuell och en auditiv nydesign. Ett aviseringsljud kombinerat med ljus leder resenärerna till rätt hissdörr. Inne i hissarna hörs ekot av skogen.


Centralstationen
I Arlanda Express biljetthall och väntsal på Stockholm C finns den första delen av installationen. Ett skärgårdsassociativt öppet ljudrum vid sidan av strömmarna genom hallen.


SOUND ART AT MARIATORGET
In 2010 the city park Mariatorget was restored. Part of the development concerns four permanent sound-art installations. The project was also exhibited at the Museum of Architecture. The main idea is to discuss sound in relationship to well-being and the build environment, mainly from an environmental, architecture and art perspective.

For more information, see the Blog, Julian Treasure, Sound Business, 21 October 2010 http://juliantreasure.blogspot.com/2010/10/stockholm-soundscape-leader.html

English Summary

LJUD PÅ MARIATORGET
I september 2010 invigdes fyra permanenta ljudinstallationer på Mariatorget i Stockholm: Ljudrum (på tre platser); och Spelrum (en plats). Installationerna är en del av forskningsprojektet Akustiska Designartefakter, ett konstnärligt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet behandlar frågor om ljudkonstinstallationer i urbana offentliga miljöer. Problemet idag är att vi har ringa kunskap om ljudinstallationers effekter på människa och miljö. Projektet omfattar konstnärliga experiment, med betoning på platsspecifika frågeställningar. Det handlar om att undersöka ljud som förmedlare av kvalitativ information, som exempelvis kan vara av rumslig, temporal, estetisk och social art. Projektet ska även ses i ljuset av frågan om akustisk design och hållbar stadsutveckling.

Verken samspelar med torgets ljud, och med Maria Magdalenas och Sankt Pauls närbelägna kyrkorum. I torgets nya utformning förenas ljud med trädens och fontänens ljus.

En promenad över torget sätter igång frågor om staden och våra sinnen. Vad innebär det att lyssna? Betyder ljud någonting? Finns tystnad? Är trafikljud oljud? Hur låter det på Mariatorget?

1. Ljudrum
Ljuden är hämtade från de fyra elementen – jord, eld, luft, vatten – och bildar tre avgränsade ljudrum på torget. Vissa ljud har silats genom Maria Magdalena kyrkas akustik. Emmanuel Swedenborg, som står staty på torget, har skrivit följande om träd:

Att icke skada något träd vill säga,
att icke kunna borttaga böjelsen för,
ej heller förnimmelsen av, detta sanna och goda;
ty träd betyder människa
Vad spirar bortom trädets rötter och krona?


2. Spelrum
Gungans pendelrörelse inbjuder till såväl en hissnande som rofylld upplevelse. En mjuk rytmisk rörelse i rummet. Ljud och gungor bildar ett instrument, som kan spelas, med Sankt Paulkyrkans klockor och tystnad.

Ljudverken är utformade av Björn Hellström – Konstfack, med Interaktiva Institutet, Stockholms Universitet, Ljusarkitektur, Södermalms Stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret.

 Se forskningsrapporten Slow Sound Art - modell för hållbara ljudkonstinstallationer i Vetenskapsrådets årsbok 2011: Form och färdriktining

 Se projektsammanfattning

Se även artiklar under meny "reading" och "press".

Karta

  

 

 __________________________________________________________

URBAN GREEN

Utställningsperiod 7 feb - 31 mars 2011

Info om utställningen

I Stockholms centrum finns många anonyma gator och rum. Vad händer på dessa platser? Varför är de öde? Vad sker i gränsen mellan privata och offentliga verksamheter? Östra Järnvägsgatan och området mellan Vasagatan och Cityterminalen är ett exempel. Hus och verksamheter i området påverkar gaturummen, likväl som gaturummen påverkar verksamheter och hus.

Urban Green är en installation som väcker frågor om stadens försummade platser och våra sinnen. Ljus, ljud och doft är av naturen gränsöverskridande. Genom sin transparens och föränderlighet är de viktiga kvaliteter i den urbana miljön; kvaliteter som även kan kopplas till sociala, kulturella, estetiska och rumsliga värden.

Under bron på Östra Järnvägsgatan presenteras en konceptuell installation om sambanden mellan stad–natur–kultur. Genom ljus, ljud och doft konfronterar vi platsen med nya betydelser, sammanhang, villkor och möjligheter. Gaturummet ovan bron, på Kungsgatan, utgörs av ett populärt gångstråk som förbinder City med Kungsholmen. Under bron skapas en temporär passage för möten mellan stadens biotoper – en urban ekodukt.

Ekodukter anläggs över och under vägar, för att möjliggöra växter och djurs geografiska utbredning.
En biotop är en typ av omgivning, med naturliga gränser, för vissa växt- och djursamhällen.

Installation
Ljud – Tyréns AB, Urban Sound Institute, Björn Hellström och Clas Torehammar
Ljus – Ljusarkitektur AB, Isabel Villar och Joonas Saaranen

Armaturer och möbler – Santa & Cole / Dahl Agenturer
Ljudteknik – Sennheiser Nordic
Doft – Scent Wave
I samverkan med Stockholms Trafikkontor 

 

 __________________________________________________________

ARKITEKTURMUSEET
SINNENAS ARKITEKTUR - EN UTSTÄLLNING OM LJUD OCH LJUS I STADSRUMMET

Utställningsperiod 28 sept - 7 nov 2010

Sinnenas arkitektur är en utställning som vill väcka tankar kring ljud och ljus i stadsrummet. Björn Hellström, professor i urban ljuddesign och docent i arkitektur, vill få oss att lyssna på staden och göra oss medvetna om att ljud och ljus är viktiga delar i stadsplaneringen.

Se även Julian Treasures Blog, Sound Business, 21 October 2010 http://juliantreasure.blogspot.com/2010/10/stockholm-soundscape-leader.html

I utställningen gestaltas två spelplatser: Slussen och Mariatorget.

Slussen:
I museets hörsalsfoajé kan man lyssna på hur Slussen kommer att låta i framtiden. Detta presenteras i form av ljudsimuleringar över det planerade förslaget av Foster+Partners & Berg.

En central fråga är hur vi kan hantera stadens ljud med sikte på hållbar stadsutveckling. Idag utformas städerna med ögat som norm, men stadsplanering bör även formas utifrån vad örat uppfattar hävdar Björn Hellström och efterlyser akustiska stadsplanerare.

Mariatorget:
I ett litet rum görs en konceptuell och konstnärlig gestaltning av Mariatorget med den permanenta ljud- och ljusinstallation som nyligen invigdes. Utställningen väcker frågor om staden och våra sinnen. Vad innebär det att se och lyssna? Vi ser sådant som vi inte hör, vi hör sådant som vi inte ser – spelar det någon roll?

Utställningen är ett samarbete mellan Tyréns, Ljusarkitektur, Boverket, Arkus, Konstfack, Interaktiva Institutet och Stockholms Universitet. Ansvarig är Björn Hellström, docent i arkitektur, professor i urban ljuddesign.

 Bild: Ljusarkitektur

 __________________________________________________________


USIT - LJUDINSTALLATION PÅ BERNS I STOCKHOLM
Ljudinstallationen Dungen av Urban Sound Institute (USIT) genomfördes i samband med Guldsyrsan - en utställning och paneldebatt om ljuddesign i restaurangmiljö. Installationen genomfördes i samarbete med formgivarna Ulrika Mårtensson och Ulrika Elovsson som designat Tranquility Leaf.  

Guldsyrsan genomfördes i samverkan mellan ÅF-Ingemansson AB, Berns Salonger och Svensk Form, januari 2008

Dungen
Ljudinstallation bestående av många små högtalare som bildar formationer av ljudlandskap och ljudobjekt hämtade från såväl natur som kultur.

Tranquility Leaf
Dekorativt objekt designat för att absorbera ljud både i hemmiljö och i offentlig miljö. Framtagen i Acustimet, en ljuddämpande, microperforerad aluminiumfolie. Formen är utvecklad för att absorbera ett brett frekvensområde. __________________________________________________________

USIT - PERMANENT LJUDINSTALLATION PÅ ARLANDA

Nordic Walk 59°N – Arlanda Airport
I september 2007 invigdes en 250 meter lång ljud och ljusupplevelse på Arlanda.

Urban Sound Institute (USIT) har i samverkan med ÅF-Ingemansson AB och Ljusarkitektur AB förändrat upplevelsen av gången mellan terminalerna 2 och 4 på ett sätt som för tankarna till nordiska ljusförhållanden. Resenärerna går från nordisk sommardag till skymningsljus, blå timme och norrsken.

– Ett bra exempel på hur vi kan integrera konst i miljön på ett funktionellt sätt, säger Karin Elver Renström, Design Manager, LFV Stockholm-Arlanda Airport. 

Installationen Nordic Walk 59°N är en permanent ljud- och ljusinstallation i en 250 meter lång transportsträcka som förbinder terminal 2 med 4 på Arlanda flygplats.

 __________________________________________________________

USIT - 3 PERMANENTA LJUDINSTALLATIONER I GALLERIAN

See the installationon Youtube: Click on this link

Den 5 oktober 2006 invigdes tre permanenta ljudkonstinstallationer av Urban Sound Institute (USIT) i Gallerian, på Hamngatan i Stockholm. Installationerna utgörs av ljudsättningar av en mötesplats och två rullband. Den nya mötesplatsen är ett samarbete med möbelformgivare och kristalltillverkaren Swarovski. Installationen omfattas av ljud, en sittgrupp och Skandinaviens största kristallkrona. Genom ljudsättningen skapas en rumsatmosfär, vilken förändras under dagen och följer besökstätheten och flödet i köpcentrumet. De två andra installationerna består av ljudsättningar av rullbanden i riktning mot Sergels torg och mot Kungsträdgården.

Artikel i Aftonbladet

Artikel i Stockholm City

Artikel i Metro

Artikel iCITY

Pressinformation


Mötesplats


Foto Kai Piippo


Rullband Sergels torg 


Rullband Kungsträdgården

__________________________________________________________


USIT - 3 LJUDINSTALLATIONER PÅ CENTRE CULTUREL SUÉDOIS,
PARIS 8 juni – 30 juni 2006

Natur möter stadskultur, svenskt möter franskt. Tre installationer bildar en sammanhängande sekvens från entrégården, genom utställnings-rummen och ut i trädgården på baksidan. I utställningen konstrueras fiktiva landskap och akustisk arkitektur som blandar sig med omgivningens vardagsljud.

Text

Text in French

 __________________________________________________________


USIT - LJUDINSTALLATIONER I LUNDS KONSTHALL

21 jan – 5 feb 2006

USIT, Urban Sound Institut medverkar med tre installationer. Bland annat en "högtalardunge" bestående av 40 högtalare som hänger från taket och bildar i ett sinnrikt ljudlandskap.

Text

Se även: www.akad.se

__________________________________________________________

SIMPLE
January 21-February 25, 2006 

 SIMPLE - Milliken Gallery, Stockholm
(Text in English)

http://www.millikengallery.com/

Organized by Ronald Jones and Laurie Haycock Makela for Milliken, Stockholm

Artists, Designers and Poet
HILMA AF KLINT
JONAS BOHLIN
FLORIAN BÖHM
BJÖRN HELLSTRÖM
ROLF HUGHES
REED KRAM & CLEMENS WEISSHAAR
HYUN-JIN KWAK
LIOR SHVIL
RIRKRIT TIRAVANIJA
ANDREA ZITTEL

Björn Hellström: White Noise (loudspeaker and mp3)

Text: Vitt brus

Text: White Noise

__________________________________________________________


HAPPY NEW EARS
Nov-Dec, 2005

Happy New Ears - Ingemansson och Usit på Galleri Wetterling
Exhibited at Galleri Wetterling, Stockholm
(Text in Swedish)

Artikel i Aftonbladet 

__________________________________________________________


ANSIKTET UTÅT - I HUVUDET PÅ DESIGNERN
Feb-March, 2005

Ansiktet utåt – i huvudet på designern
(Text in Swedish)
Exhibited at Eskilstuna Stadsbibliotek.

__________________________________________________________


TIKS

TIKS (Transparent Information of the Klara Systems)
(Text in English)
Exhibited at the Culture Centre, Stockholm (1998). Group exhibition Svensk Form - Design Sounds at Röhsska Museet, Göteborg (2002), Kunstindustrimuséet, Copenhagen (2001), Svensk Form, Stockholm (2001).__________________________________________________________


TIGER

TIGER (Tourist Information Guide to Environmental Resonance)
(Text in English)
Exhibited at Stockholm University (1998), University College of Arts, Crafts and Design (1996) Brunkebergstorg, Stockholm (1996).

Recension, Mikael Strömberg, Observatorium Nord.